Lirik Lagu 9×9 Night Light + translation

Alber Andesko - Tak Berkategori
  • Bagikan
https://www.pituluik.com
nai keun née têe mee kâe rao just me and you
têe dtrong née láe rêuang têe jà mee piang rao têe róo
mâi dtông kít yúh let’s do what we wanna do
[Ryu/Jamy] I’m into you
[Ryu/Jamy] I’m into you
prór wâa săeng kŏng daao nai keun née
tam hâi ter nán yîng doo so sexy
you re too beautiful my baby
róo bâang măi you drive me crazy
dàng mee wâyt mon sàyk hâi chăn lŏng
mĕuan dohn sà-gòt wái hâi dtaa chăn mong kâe ter
[Third/Cap] túk túk hûang way-laa têe pàan bpai · mĕuan chăn nán făn lá-mer
jàp meu chăn kâam pàan keun née dûay gan
mâi mee à-rai jà dee gwàa née way-laa têe săen pí-sàyt
hâi lôhk táng bai mee kâe rao just come with me
jà tam hâi ter dâai leum túk yàang · kâe jòt jam naa-tee née
Beautiful night Beautiful light keun kŏng chăn láe ter
kŏr tam hâi rák kŏng rao · sà-wàang gwàa săeng kŏng daao dai dai
mâi mee playng rák · sàk nèung playng năi · dang gwàa sĭang hŭa jai
mâi dtông mee sĭang dai · kwaam rák gôr dang nai jai
I just want you
I just need you
If you let me babe imma hold you tight
hâi jai rao nam taang there’s no wrong and right
It’s like a magic nai keun roh-maen-dtìk
tam dtaam hŭa jai ná let me make a beautiful night
Oh Ah rák chăn jà mâi bpai năi
mâi châi keun dieow têe jà bòk wâa rák
kam derm hâi ter piang kon dieow everynight
jàp meu chăn kâam pàan keun née dûay gan
mâi mee à-rai jà dee gwàa née way-laa têe săen pí-sàyt
hâi lôhk táng bai mee kâe rao just come with me
jà tam hâi ter dâai leum túk yàang · kâe jòt jam naa-tee née
Beautiful night Beautiful light keun kŏng chăn láe ter
kŏr tam hâi rák kŏng rao · sà-wàang gwàa săeng kŏng daao dai dai
mâi mee playng rák · sàk nèung playng năi · dang gwàa sĭang hŭa jai
mâi dtông mee sĭang dai · kwaam rák gôr dang nai jai
I just want you
I just need you
Baby let’s make a move tonight
daao bpen bprà-gaai you’re more shine and bright
I’m gonna do everything for you
tell me what you wanna do ooh ooh ooh
I’ll never gonna lie
mâi wâa naa-lí-gaa láe gaan way-laa jà dern bpai
ter kon dieow têe I m waiting for you
mâi dtông gaan à-rai kâe chăn láe ter only us two
Beautiful night Beautiful light keun kŏng chăn láe ter
kŏr tam hâi rák kŏng rao · sà-wàang gwàa săeng kŏng daao dai dai
mâi mee playng rák · sàk nèung playng năi · dang gwàa sĭang hŭa jai
mâi dtông mee sĭang dai · kwaam rák gôr dang nai jai
I just want you
I just need you
I just want you
I just love you
Thailand
ในคืนนี้ที่มีแค่เรา just me and you
ที่ตรงนี้และเรื่องที่จะมีเพียงเราที่รู้
ไม่ต้องคิดเยอะ let’s do what we wanna do
[Ryu/Jamy] I’m into you
[Ryu/Jamy] I’m into you
เพราะว่าแสงของดาวในคืนนี้
ทําให้เธอนั้นยิ่งดู so sexy
you’re too beautiful my baby
รู้บ้างไหม you drive me crazy
ดั่งมีเวทมนตร์เสกให้ฉันหลง
เหมือนโดนสะกดไว้ให้ตาฉันมองแค่เธอ
[Third/Cap] ทุกๆ ห้วงเวลาที่ผ่านไป เหมือนฉันนั้นฝันละเมอ
จับมือฉันข้ามผ่านคืนนี้ด้วยกัน
ไม่มีอะไรจะดีกว่านี้เวลาที่แสนพิเศษ
ให้โลกทั้งใบมีแค่เรา just come with me
จะทําให้เธอได้ลืมทุกอย่าง แค่จดจํานาทีนี้
Beautiful night, Beautiful light คืนของฉันและเธอ
ขอทําให้รักของเรา สว่างกว่าแสงของดาวใดๆ
ไม่มีเพลงรัก สักหนึ่งเพลงไหน ดังกว่าเสียงหัวใจ
ไม่ต้องมีเสียงใด ความรักก็ดังในใจ
I just want you
I just need you
If you let me babe, imma hold you tight
ให้ใจเรานําทาง there’s no wrong and right
It’s like a magic ในคืนโรแมนติก
ทําตามหัวใจนะ let me make a beautiful night
Oh Ah รักฉันจะไม่ไปไหน
ไม่ใช่คืนเดียวที่จะบอกว่ารัก
คําเดิมให้เธอเพียงคนเดียว everynight
จับมือฉันข้ามผ่านคืนนี้ด้วยกัน
ไม่มีอะไรจะดีกว่านี้เวลาที่แสนพิเศษ
ให้โลกทั้งใบมีแค่เรา just come with me
จะทําให้เธอได้ลืมทุกอย่าง แค่จดจํานาทีนี้
Beautiful night, Beautiful light คืนของฉันและเธอ
ขอทําให้รักของเรา สว่างกว่าแสงของดาวใดๆ
ไม่มีเพลงรัก สักหนึ่งเพลงไหน ดังกว่าเสียงหัวใจ
ไม่ต้องมีเสียงใด ความรักก็ดังในใจ
I just want you
I just need you
Baby, let’s make a move tonight
ดาวเป็นประกาย you’re more shine and bright
I’m gonna do everything for you
tell me what you wanna do .. ooh ooh ooh
I’ll never gonna lie
ไม่ว่านาฬิกาและกาลเวลาจะเดินไป
เธอคนเดียวที่ I’m waiting for you
ไม่ต้องการอะไรแค่ฉันและเธอ only us two
Beautiful night, Beautiful light คืนของฉันและเธอ
ขอทําให้รักของเรา สว่างกว่าแสงของดาวใดๆ
ไม่มีเพลงรัก สักหนึ่งเพลงไหน ดังกว่าเสียงหัวใจ
ไม่ต้องมีเสียงใด ความรักก็ดังในใจ
I just want you
I just need you
I just want you

I just love you

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: